1N5819HW1-7-F原装正品现货联系QQ:2355580901

发布企业:北京京北通宇电子元件有限公司 时间:2020/2/24 14:27:00

公司名北京京北通宇电子元件有限公司

联系人:胡小姐

手机:15589145191

电话:15589145191

地址:北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦1008室

50-84-1020 MOLEX 6,000 QQ2355580901 PTS645SM43SMTR92LFS C&K 1,000 QQ2355580901 776262-1 TE 900 QQ2355580901 TCS40DLR,LF(T TOSHIBA 3,000 QQ2355580901 1N5819HW1-7-F DIODES INCORPORATED 3,000 QQ2355580901

6189-0442 SUMITOMO 1,000 QQ2355580901

1241608-1 TE 68,000 QQ2355580901

SFHR-02V-R JST 9,000 QQ2355580901

SIM-14H+ MINI-CIRCUITS 200 QQ2355580901

ROS-3360R+ MINI-CIRCUITS 20 QQ2355580901

1241390-1 TE 10,500 QQ2355580901

1-968849-1 TE 54,000 QQ2355580901

1674742-1 TE 380,000 QQ2355580901

2050723-1 TE 3,200 QQ2355580901

1318747-1 TE 1,600 QQ2355580901

1355789-1 TE 5,990 QQ2355580901

43020-0601 MOLEX 9,000 QQ2355580901

50-84-1020 MOLEX 6,000 QQ2355580901

PTS645SM43SMTR92LFS C&K 1,000 QQ2355580901

776262-1 TE 900 QQ2355580901

TCS40DLR,LF(T TOSHIBA 3,000 QQ2355580901

1N5819HW1-7-F DIODES INCORPORATED 3,000 QQ2355580901