NT5CB128M16FP-DI中文资料

制造商:Nanya Technology Corporation 制造商:Nanya Technology Corporation 功能描述:MEMORY IC
型号 功能描述 生产厂家&企业 LOGO 操作
NT5CB128M16FP-DI

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial and Industrial DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial and Industrial DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial and Industrial DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial and Industrial DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial and Industrial DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial and Industrial DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial and Industrial DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial and Industrial DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya

Commercial and Industrial DDR3(L) 2Gb SDRAM

NanyaNanya Technology Corporation.

南亚科南亚科技股份有限公司

Nanya
更新时间:2021-9-21 20:00:00
供应商 型号 品牌 批号 封装 库存 备注 价格
NT5CB128M16FP-DI
NANYA/南亚
21+
BGA
98000
全新原装现货。长期备大量现货,价格优势
NT5CB128M16FP-DI
NANYA
2019+
FBGA96
11360
十年老字号,原装优势长期供货
NT5CB128M16FP-DI
NANYA
19+
BGA
20000
原厂原装正品现货
NT5CB128M16FP-DI
NANYA/南亚
20+
BGA
23600
存储芯片专卖!价优货正!一片起售!
NT5CB128M16FP-DI
只做原装
21+
BGA
36520
一级代理/放心采购
NT5CB128M16FP-DI
NANYA
1347+
BGA
20000
诚百客商城CBKIC.COM-全新原装进口保证,专业配单专家
NT5CB128M16FP-DI
NANYA正品专卖
2020+
NA
19095
绝对现货原包装假一赔十★★★★★
NT5CB128M16FP-DI
NANYA/南亚
21+
FBGA
90000
只做原装全系列供应价格优势可开增票
NT5CB128M16FP-DI
NANYA原装
21+
BGA
25800
优势渠道!原包原盒!
NT5CB128M16FP-DI
NANAY
20+
BGA
45000
原装现货,假一赔十

NT5CB128M16FP-DI芯片相关品牌

 • AAC
 • Atmel
 • BITECH
 • CHONGQING
 • DBLECTRO
 • HUAXINAN
 • MOLEX3
 • Nuvoton
 • OSRAM
 • RECOM
 • SIEMENS
 • WILLOW

NT5CB128M16FP-DI数据表相关新闻